2023. feb. 4., szombat
Tisztelt Polgárok!

Tisztelt Polgárok!

2016.3.3. 16:08
Slávka Gáborová

A Gútori Hírmondó hasábjain 2008-ban írtam az ivóvízről. Abban az időben az víztisztító állomás megépítésével foglalkoztunk. Később olvastam Juraj Štubniak polgári aktivista jegyzetét, a pozsonyi Istrochem, a valamikori „Dimitrovka“ néven ismert illegális veszélyeshulladék-lerakójának állapotáról. 

A történet dióhéjban: A múlt század hatvanas éveinek végén a Duna pozsonyvereknyei /Vrakuňa/ városrész közelében lévő kiszáradt holtágába az akkori Dimitrov Vegyi Művek becslések szerint 90 000 köbméternyi vegyi hulladékot helyezett el, méghozzá szigetelés nélkül, egyenesen a kiszáradt kavicságyra helyezve a fémhordókat. 

Ezután, hogy eltüntessék ennek a nyomát, termőföldet hordtak rájuk. Időközben viszont megemelkedett a talajvíz, elérte a hordókat is, amelyek már korrodálódtak, és tartalmuk a talajvízbe szivárog... Vereknye a pozsonyi víztartalékokat rejtő Csallóköz határán helyezkedik el. 

A "Dimitrovka" illegális hulladéklerakójából szivárgó szennyezőanyagok évente, mintegy 5 kilométerre becsült terjedési sebessége miatt hamarosan elérhetik a Felső-Csallóközt, és ihatatlanná teszik a felszín alatt rejlő víztartalékainkat! 

A pozsonyi parlamentben a Kérdések Órája során Csicsai Gábor parlamenti képviselő segítségével megkérdeztük a miniszter urat, miként áll az ügy. 

A kötelező szócsatákat leszámítva mindössze annyit árult el az illetékes tárcavezető, hogy az ún. monitoring megkezdődött, sőt belátható időn belül be is fejeződik az állapotfelmérés. 
Az említett monitoring 440 féle mérgező, kémiai anyagot állapított meg, amely a Csallóköz felé terjed. 

A állapotfelmérés a: www.obechamuliakovo.sk oldalon illetve a www.csicsai.sk honlapon is megtalálható. Január 27-én a Pozsonyvereknyén kerekasztal beszélgetésen vettem részt a témával kapcsolatosan. 

Itt jelen voltak azok a polgárok is, akik évekkel ezelőtt a veszélyes hulladéklerakó területén vettek házat, és csak most figyelmeztették őket. Eddig saját kútjukból ittak vizet, ezzel öntöztek... Ezen a találkozón elhangzott, hogy az említett veszélyeshulladék-lerakó felszámolására nincs elég pénz a költségvetésben. 

A kormány által 2016. január 13-án jóváhagyott szanációs program értelmében, átmeneti megoldásként az egész hulladéklerakót körbebetonozzák. 

Éspedig 20 m mélyen körülbelül 2050 m hosszú falat képezve a lerakó körül. Ezen kívül elkészítik a víz folyásának matematikai modelljét is. 

Nem vagyok szakértő a témában, de véleményem szerint a javasolt megoldás nem oldja meg a problémát és továbbra is veszély fenyegeti az ivóvizünket. 

A tervezett munkálatok során a tartályok megsérülnek és a mérgező anyagok kiszabadulnak, a következmények pedig tragikusak lehetnek...

Mivel Gútor község nagyon közel helyezkedik el az említett lerakóhelyhez, szeretném megkérni a polgárokat, szóljanak hozzá, olvassák el az ezzel kapcsolatos információkat, hogy ne döntsenek nélkülünk, ne hagyjuk, hogy felelőtlen magatartással veszélybe sodorják egyre értékesebb közös kincsünket, az ivóvizünket. 

Köszönöm. Molnár Anna, mérnök

Copyright © 2023 Somorjai