nedeľa, 21. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc 7. časť

23.2.2022, 16:33
Soňa Zakariasová

Hlavná ulica – pokračovanie. Hlavnú ulicu, uprostred ktorej vzniklo námestie, vybudovali ešte v druhej polovici 13. storočia nemeckí kolonisti, ktorí sem prišli po tatárskom vpáde (1241). Osídlili územie od Bratislavy po Šamorín a Štvrtok na Ostrove. Hosťom z Nemecka boli udeľované výsady, ktoré im umožnili stať sa plnoprávnymi občanmi mesta – mešťanmi (civis, cives). Svojou súdržnosťou a ekonomickou silou tvorili najbohatšiu časť mestského obyvateľstva. Ovládali nielen mestskú samosprávu a súdnictvo, ale aj obchod, remeslá, cechy a školy. Medzi privilégiá Nemcov patrila spočiatku aj zásada, že príslušníci iných národností si nesmeli v meste kupovať domy.

Centrum mesta tvorilo trhovisko - námestie s radnicou, kde sídlila mestská správa. Od polovice 14. storočia sa tu konali pravidelné týždenné trhy a od roku 1411 aj krajinské výročné jarmoky. Na námestí, ústrednom priestore mesta, sa odohrával každodenný život. Reprezentovalo mesto ako také. Aj preto nachádzame v jeho blízkosti najhonosnejšie mestské budovy. Námestie lemovali ulice – Radničná a Kráľovská a za nimi viedla rovnobežná ulica Maďarská a Obilný rad (dnes Gazdovský rad). 

pohladnice7

pohladnice71

Pravdepodobne na konci prvej dekády minulého storočia vznikla zaujímavá pohľadnica, vydaná v bratislavskom vydavateľstve Miksu Gelbera. Napriek tomu, že sa autorka fotografie neuvádza, autorstvo sa pripisuje Etelke Némethovej. Zaujímavosťou je plytké jazierko slúžiace na napájanie koní či máčanie konope. V pozadí vidno časť Alžbetínskej záhrady a prízemné domčeky na Obilnom (dnes Gazdovskom) rade

pohladnice72

pohladnice73
Panoramatické pohľadnice vydané niekedy na začiatku 20. storočia. Chýba na nich ešte synagóga či valcový mlyn, ktoré pribudli v roku 1912. 

pohladnice74
Pohľadnica vydaná po roku 1912. Oproti predchádzajúcim pribudol valcový mlyn a elektráreň vyrábajúca jednosmerný prúd a synagóga, ktorej stavbu inicioval prvý šamorínsky rabín Samuel Austerlitz

pohladnice75
V druhej polovici 20. rokov minulého storočia sa pristúpilo k rozsiahlej prestavbe budovy mestskej radnice. V rokoch 1928 až 1929 sa pristavalo aj druhé poschodie podľa projektov významného architekta Endre Lipóta Szőnyiho

 

Nasleduje: „Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc, 8. časť“

Copyright © 2024 Šamorínčan