sobota, 20. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc 3. časť

9.2.2022, 12:48
Soňa Zakariasová

Zlatý vek šamorínskych pohľadníc: 1898 až 1910 (1912). Najčastejšie sa vyskytujúcim motívom šamorínskych pohľadníc, ktorý je použitý v množstve obmien, je záber na hlavné námestie a priľahlé ulice Radničnú a Kráľovskú. Vyobrazujú budovy a ulice, ktoré sa považovali za najreprezentatívnejšie. Dominovali im tri kostoly vytvárajúce akýsi imaginárny trojuholník a poukazujúce na symbiózu troch kresťanských cirkví – Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie, evanjelický kostol a kostol reformovanej cirkvi (pôvodne r. k. kostol). Pred vyše sto rokmi dotvárali charakter Šamorína dve súbežné ulice, kde sa sústreďovali dielničky remeselníkov a obchody, ale aj domy gazdov s pristavanými hospodárskymi budovami. Jednotlivé domy oddeľoval dvor s vjazdom do ulice, pričom na každom dvore bola studňa. 

Jedna z najstarších šamorínskych pohľadníc pochádza z druhej polovice 90-ych rokov 19. storočia. Dobová štvorzáberová secesná pohľadnica bola vydaná v prešporskom vydavateľstve M. Freistadta. Šamorín je na nej ešte označený ako Cs. (Csallóközi) Somorja. Je zaujímavé, že hoci väčšina budov zmizla v prepadlisku dejín, okrem gazdovských domčekov na zábere vpravo hore ostatné budovy ešte stoja. 

pohladnice3
Najstaršie šamorínske pohľadnice boli secesné viaczáberové. Ich vzhľad dokresľovali rôzne secesné ornamenty, rámčeky a ozdobný nápis. Do roku 1905 sa písal text na stranu s obrázkami

V pravom hornom rohu je ešte jednoposchodová budova radnice s priľahlou budovou, známou tiež ako Balheimov dom, neskôr v nej sídlila stará pošta. V susedstve radnice na prízemí mal svoju tlačiareň Jozef Goldstein, známy vydavateľ šamorínskych pohľadníc, ale aj týždenníka Somorja és vidéke. 

Vľavo v strede je chudobinec s kaplnkou sv. Dismasa (dnešná kaplnka sv. Kozmu a Damjána). V dome č. 138 vedľa chudobinca (neskôr Domov dôchodcov) opravoval mechanik Gustáv Tauber šijacie stroje a predával detské bicykle. Po znárodnení sa zamestnal ako opravár šijacích strojov v Kožatexe, ktorého prevádzka bola zriadená v susedstve, v dome Petényiovcov. 

Vľavo dole môžeme identifikovať budovu starých delostreleckých kasární. Zaujímavý je obrázok vpravo hore. Je označený ako Gabonapiac (Obilný trh), dnešný dolný koniec Gazdovského radu. V rožnej budove neskôr sídlila lekáreň, po jej zbúraní postavili na jej mieste budovu Tatra banky. Dom vpravo (orientačne za stromom) na ďalších pohľadniciach už nenájdeme. Na jeho mieste postavili budovu Šamorínskej sporiteľne (Somorjai Takarékpénztár), orientačne sa dnes v jej priestoroch nachádza parčík na Námestí sv. Štefana. 

pohladnice3_1

Nasleduje „Svedectvo starých šamorínskych pohľadníc, 4. časť“

Copyright © 2024 Šamorínčan