2024. máj. 18., szombat
A koronavírus ellenére a vállalkozók többsége 40% -a bővíteni szeretné a vállalkozását.

A koronavírus ellenére a vállalkozók többsége 40% -a bővíteni szeretné a vállalkozását.

2020.12.20. 08:00
Peter Gábor

Az őszi időszakban a polgári társulásunk széleskörű felmérést végzett a vállalkozók körében Somorján. A felmérés egy projekt része volt, melyet polgári társulásunk a város önkormányzatával közösen valósít meg.

A belügyminisztérium által kiírt projekt „A somorjai lakos – a jól informált és angazsált polgár, aki szeret a saját régiójában élni“. A projekt célja a lakosság széleskörű informáltsága és bevonása a Somorját és Felső- Csallóközt érintő nyilvános eseményekbe. Valamint az önkormányzati témák széleskörű ismertetése.

A vállalkozói közeg minden város fejlődésének alapja, ennek érdekében felmértük a vállalkozók véleményét városunkban.

A felmérés célja elsősorban az volt, hogy azon vállalkozók véleményét, problémáit, terveit ismerjük meg, akik befektetnek és munkahelyeket teremtenek városunkban, a régióban.

A felmérés kérdései a vállalkozásra általánosságban vonatkoztak, a munkaerővel kapcsolatosak voltak, rákérdeztek a befektetésekre, a helyi önkormányzattal való kapcsolattartásra vonatkoztak, a várossal kapcsolatos általános észrevételeikre vonatkoztak.

Ezúton szeretenénk kifejezni köszönetünket mindenkinek, aki bekapcsolódott a felmérésbe, a kiértékelés a januári hónapra készül el. Addig is néhány részeredményt már most megmutatunk önöknek.

Pozitívum, hogy a koronavírus korlátozások következtében mindössze 9 % gondolja úgy, hogy befejezi vállalkozói tevékenységét. A résztvevők több,mint 40 % -a tervezi három éves távlatban bővíteni a vállalkozását.

A következő táblázat is ezt mutatja.

19. Tervezi a közeljövőben, hogy vállalkozását más városba helyezi át, vagy megszünteti vállalkozását?

3prieskum

18. Három éves távlatban tervezi vállalkozása bővítését városunkban?

31prieskum

A felmérésből az is kiderül, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozók támogatásának regionális, önkormányzati szinten, illetve európai alapokból.

15. Értékelje az informáltságot a támogatási lehetőségekről

32prieskum

Ezek az eredmények számunkra illetve az önkormányzat számára erőteljes visszajelzés, hogy javítani kell a vállalkozói szféra informáltságát. A felmérésből az is kiderül, hogy a vállalkozók nyitottak és szívesen kapcsolódnak be olyan aktivitásokba, mellyet a város a vállalkozók támogatására szervez. 80 % válaszolt igennel az ilyen jellegű kérdésre.

logo_minor2021

Copyright © 2024 Somorjai