štvrtok, 18. júl. 2024

Váš názor je pre budúcnosť podnikateľského prostredia v Šamoríne dôležitý

28.9.2020, 13:49
Peter Gábor
 

Šamorínčan v spolupráci so samosprávou spúšťa rozsiahly prieskum, ktorý má ambiciózny cieľ pomenovať súčasný stav podnikateľského prostredia v našom meste a zároveň definovať potreby tohto sektora, ktorý je pre budúci rozvoj mesta nepostrádateľný. Prieskum je jednou zo súčastí rozsiahlejšieho projektu: „Šamorínčan – Informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne.“ Výsledky tohto prieskumu totiž vytvoria bázu, na ktorej sa v nasledujúcich mesiacoch budú formovať ďalšie aktivity vyplývajúce z jeho výsledkov (školenia, tvorba projektov…).

 

Dôsledky koronakrízy ovplyvnili všetky oblasti nášho života, ktorý sa len postupne vracia do pôvodných koľají. Chápeme, že mnohí z Vás, ktorí sa do prieskumu zapojíte, budete vnímať svoju súčasné potreby a možnosti cez optiku dôsledkov ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti Vás prosíme o nadhľad a o taký postoj k otázkam, ktorý aktuálnu situáciu síce nebude ignorovať, no zároveň bude akceptovať širšie súvislosti, ktoré nemusia byť pandémiou ovplyvnené natrvalo.

 

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie asi 15 minút, garantujeme jeho anonymitu. Po spracovaní dotazníkov budeme zverejňovať iba súhrné výsledky v prehľadných tabuľkách a grafoch bez uvádzania zúčastnených subjektov.

 

Dotazník môžete vyplniť online kliknutím na odkaz: Prieskum podnikateľského prostredia Šamorín 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne“ je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan