piatok, 14. jún. 2024

Účtovník obce

20.5.2022, 10:51
Peter Gábor

Účtovník obce

Miesto práce: Zlaté Klasy


Požiadavky na uchádzača:
    • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru – znalosť  
      účtovníctva v RO nutná,
    • prax v odbore min. 5 rokov,
    • znalosť SW programov Word, Excel, Outlook, ovládanie internetu,
    • ovládanie štátneho jazyka,
    • zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť
    • komunikačné zručnosti.

K žiadosti je potrebné priložiť:
    • profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov,
    • súhlas so sprac. osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch,
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
    • motivačný list,
    • osobný dotazník.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ver. záujme v znení nesk. predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ver. záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov 

Náplň práce:
    • vedenie finančného účtovníctva obce,
    • spracovanie štvrťročných výkazov,
    • spracovanie návrhu finančného a programového rozpočtu,
    • spracovanie záverečného účtu obce, výročnej správy obce

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Zlaté Klasy, Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy
Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer (TPP)
Termín nástupu: ihneď, príp. dohodou
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti výlučne písomne na adresu Obec Zlaté Klasy, Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy do 31.5.2022. Obálku označte “Účtovník/čka obce“– neotvárať“.
Ďalšie informácie poskytne osobne alebo telefonicky prednostka obecného úradu:
    • Tel. č. 031/5912404 
 

Copyright © 2024 Šamorínčan