utorok, 23. apr. 2024

Výberové konanie na príslušníka Mestskej polície

20.7.2023, 07:29
Peter Gábor

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície príslušník  Mestskej polície Šamorín.

Podmienky účasti výberového konania:
– ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
– znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– vek minimálne 21 rokov
– dobrý zdravotný, psychický a fyzický stav
– znalosť slovenského jayzka slovom a písmom
– znalosť maďarského a ďalšieho  cudzieho jazyka je výhodou
– morálna bezúhonnosť
– vodičské oprávnenie skupiny B

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., k tarifnému platu sa priznáva osobný príplatok.

Prihlášku obsahujúcu písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) je potrebné doručiť do 31.augusta 2023 do 12.00 hod. na adresu:

Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom:
Výberové konanie – príslušník  Mestskej polície v Šamoríne

Copyright © 2024 Šamorínčan