štvrtok, 18. júl. 2024

Prieskum podnikateľského prostredia v Šamoríne - základné informácie a zručnosti a kvalifikácia

12.12.2020, 13:11
Peter Gábor

V období od 26.05.2020 do 11.10.2020 uskutočnilo občianske združenie Šamorínčan prieskum podnikateľského prostredia. Zapojiť sa doň mohol každý, kto v meste Šamorín podniká. Urobiť tak mohol prostredníctvom webovej stránky Survio.com. V rámci prieskumu boli respondenti podrobení niekoľkým otázkam, prostredníctvom ktorých sme mohli vyhodnotiť situáciu spojenú s podnikaním v meste Šamorín.

 

Prvé otázky boli orientované na základné informácie o podnikaní. To znamená, právna forma podnikania, predmet podnikania, geografická pôsobnosť, počet zamestnancov a iné. Z výskumu vyplynulo, že až 71,4 % respondentov má spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) a 28,6 % živnosť (SZČO).

 

 

 

 

clanok2_1

 

 

Z výskumu taktiež vyplynulo, že viac ako 80 % respondentov má menší podnik s 1- 5 zamestnancami.

 

 

clanok2_2

 

 

Predmetom podnikania boli za posledný rok spravidla poradenstvo a tlmočníctvo, poistenie, projektová činnosť, služby, reality, účtovníctvo, zdravotníctvo či fitness. Rovnako rozsiahle boli odpovede aj v rámci otázky o dĺžke podnikania. Kým niektorí podnikali len jeden alebo dva roky, množstvo ľudí v Šamoríne podniká už dlhú dobu. V odpovediach sa preto objavili aj možnosti ako 25, 28, 30 či dokonca až 40 rokov.

 

 

Organizácie, ktoré v Šamoríne pôsobia však nie sú len miestne. Nášho prieskumu sa zúčastnili aj respondenti, ktorí označili možnosť regionálnej alebo dokonca celoštátnej pôsobnosti. V priemere boli dokonca tieto dve možnosti na prvých miestach. Až 46,4 % podnikateľov funguje v rámci regiónu a 35,7 % celoštátne. Najmenej, 28,6 %, čo predstavovalo 8 odpovedí, bolo od podnikateľov, ktorí pôsobia len miestne.

 

 

Samotný jazyk a dorozumievanie je pre podnikateľov taktiež dôležité. Okrem slovenského jazyka je najčastejšie využívaný anglický a maďarský jazyk. Ďalšou, treťou možnosťou, bol nemecký. Len 21,4 % respondentov uviedlo, že komunikácia v inom jazyku nie je potrebná. To znamená, že väčšina spoločností, firiem či organizácií predáva a ponúka produkty a služby do zahraničia, prípadne zahraničnému spotrebiteľovi.

 

 

Zo základných informácií sa presunieme na pomerne dôležitú časť, ktorou sú zručnosti a kvalifikácia. Niektorí zamestnávatelia trpia nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, iní sú s ich zručnosťami viac ako spokojní.

 

 

clanok2_3

 

 

Pravidelné vzdelávanie zamestnancov a ich kvalifikácia sú dôležité. Nie každý ovláda úplne všetko. Výhodou je však to, že kurzami či školeniami sa dá napraviť aj chýbajúca vlastnosť. V rámci otázky o vzdelávacích podporných aktivitách mali zamestnanci záujem najmä o:

 

 

 

 •  

  Počítačové zručnosti - 42,1 %

 •  

  Projektový manažment - 47,4 %

 •  

  Obchodné a predajné zručnosti - 68,4 %

 •  

  Komunikácia v cudzom svetovom jazyku - 36,8 %

 •  

 •  

 

 

 

To, samozrejme, nie je všetko. Spomenuté sú však najviac žiadané. K tým, o ktoré zamestnávatelia prejavili najmenej záujmu sa radia:

 

 

 

 •  

  Efektívna, nekonfliktná a asertívna komunikácia s kolegami - 5,3 %

 •  

  Vedenie workshopov na riešenie konkrétnych úloh vo firme - 5,3 %

 •  

  Ekonomické zručnosti a schopnosti vedúceho pracovníka - 10,5 %

 •  

  Hodnotové inovačné stratégie, nové produkty a marketingové riadenie firmy - 10,5 %

 •  

 •  

 

 

 

Na vzdelávanie a neustále posúvanie vpred netreba zabúdať. Vďaka nemu sa vie podnik prispôsobiť najnovším spoločenským a technologickým požiadavkám. Na nedostatok zručností je potrebné správne sa pripraviť. Môžu prísť časom (práve spomínaným technologickým posunom), prípadne zmenou v štruktúre podniku alebo niečím úplne iným a nečakaným.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan