pondelok, 4. mar. 2024

Ešte stále môžete posielať pripomienky k územnému plánu mesta

25.8.2020, 13:07
Peter Gábor
lustr. obrázok

Do 10. septembra ešte môžete posielať pripomienky k návrhu riešenia Územného plánu mesta Šamorín – zmeny a doplnky č.4.

 

Prípadné pripomienky je potrebné podať písomne na Mestský úrad v Šamoríne.

 

 

Ak máte k územnému plánu otázky, môžete nám ich zaslať aj k nám do redakcie, budeme sa snažiť zistiť odpoveď. Otázky posielajte na adresu samorincan [at] gmail.com.

 

 

Linky na stiahnutie návrhu po kliknutí na čítaj ďalej.

 

 

 

 

Potrebné dokumenty je možné stiahnuť zo stránky www.samorin.sk - tu.

 

 

Územný plán spodrobňuje a rozvíja ciele a úlohy územného plánovania v podrobnosti riešenia zodpovedajúcemu územiu obce a v súlade s územným plánom regiónu. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

 

 

Podrobnejšie o územných plánoch sa dočítate na stránke www.uzemneplany.sk

 

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan