sobota, 20. júl. 2024

Polícia: Od polnoci platia tieto opatrenia. Pripravte si tieto doklady

7.4.2020, 14:33
Slávka Gáborová

Od zajtra platia počas veľkonočných sviatkov opatrenia z uznesenia vlády, obmedzujúce pohyb osôb s výnimkami. Prvou minútou 8. apríla do polnoci 13. apríla budeme kontrolovať zákaz pohybu na hraniciach okresov. Výnimkou bude ak pôjdete:

  • do práce a z nej alebo v súvislosti s podnikaním, či inou obdobnou činnosťou,
  • do zdravotníckeho zariadenia kvôli neodkladnému vyšetreniu, prípadne tam sprevádzate blízku osobou alebo príbuzného,
  • na pohreb blízkej osoby,

Ostatní sa budú môcť pohybovať len v rámci okresu a v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdete:

  • na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti, venčiť, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného a späť,
  • poskytnúť starostlivosť blízkej osobe alebo príbuznému, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
  • do prírody.

Každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné a podobne) a polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak, mu bude uložená sankcia.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan