sobota, 20. júl. 2024
IMG_9677

Ľudia bývajúci pri Datexe sa búria proti 4-podlažnej bytovke

17.3.2017, 12:38
Slávka Gáborová

Ľudia z okolia bývalej výrobnej haly Datexu protestujú proti zámeru investora prestavať objekt na 4-podlažnú bytovku. Spísali petíciu, ktorú podpísalo viac ako 140 občanov.

Okrem toho zhruba 30 občanov prišlo na mestský úrad, kde žiadali primátora mesta o zásah.

V objekte chce spoločnosť Creative production postaviť 46 bytov a zriadiť 56 parkovacích miest. Okrem toho však plánuje ešte prestavať aj bývalú kotolňu, kde má byť niekoľko ďalších luxusných bytov.

Občania na stretnutí s primátorom žiadali, aby mesto presadilo zníženie bytovky o jedno podlažie. Zároveň tvrdia, že k bytovke nie je naplánovaný dostatočný počet parkovacích miest a dôjde k ďalšiemu zhoršeniu dopravnej situácie v lokalite.

,,V stredu sa uskutočnilo stretnutie, o ktoré žiadal jeden z dotknutých obyvateľov, no zúčastnilo sa ich niekoľko desiatok. Na tomto stretnutí sme si vysvetlili možné postupy v tejto veci a tiež som oznámil prítomným, že územné konanie bolo zahájené aj podľa ich požiadaviek, teda verejnou vyhláškou. Týmto úrad vyhovel aj žiadateľom, ktorí chceli byť účastníkmi konania i napriek tomu, že nie sú vlastníkmi susediacich nehnuteľností,“ uviedol primátor mesta Gabriel Bárdos.

Primátor ďalej povedal, že mesto ,,už niekoľkokrát vyzvalo investora na zníženie počtu plánovaných bytov i naprojektovaných podlaží a to aj napriek tomu, že ich zámer je v súlade s platným územným plánom na túto lokalitu.“

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Creative production. Firma uviedla, že postupuje v súlade s prijatým územným plánom mesta, ktoré v danej lokalite povoľuje postavenie štvorpodlažnej bytovky, čomu zodpovedá aj počet parkovacích miest.

Podľa investora je nie je možné znížiť počet plánovaných podlaží. Uviedol, že objekt kúpili v dražbe, a ak by bytovku znížili, projekt by bol v strate.

IMG_9687

Copyright © 2024 Šamorínčan