piatok, 14. jún. 2024

Fotosúťaž k Medzinárodnému dňu Rómov

9.4.2020, 07:54
Slávka Gáborová

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa pripája k celosvetovej oslave Medzinárodného dňa Rómov a vyzýva, aby osobnosti politického a občianskeho života viedli slovenskú spoločnosť k hodnotám tolerancie a inklúzie vo vzťahu k rómskym komunitám.

Podľa odhadu vyplývajúceho z Atlasu Rómskych komunít žije na Slovensku viac ako 440 – tisíc Rómov. Napriek tomu sa pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 hlásilo k rómskej národnosti len približne 105 – tisíc ľudí.

Súčasťou rómskej identity a kultúry je rómsky jazyk. Rómsky jazyk, kultúra a zvyky pomáhajú aj dnes rozvíjať a vyzdvihujú hodnoty rodiny, spolupatričnosti a vzájomného porozumenia, na ktorých je založená naša slovenská spoločnosť. Porozumenie však nie je možné bez vzájomnej komunikácie.

92679833_595753408023085_1152758115460972544_n

Rómsky jazyk má celkovo 8 pádov a 2 rody a podľa odhadov ním hovorí asi 10 miliónov ľudí na svete. Na Slovensku je však jeho používanie na žalostne nízkej úrovni. Od zriadenia Katedry rómskej kultúry v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prešlo takmer 30 rokov, kým sa v minulom roku Prešovská univerzita stala prvou a zatiaľ jedinou školou, ktorá začala s jeho výučbou, a tak do praxe pripravuje budúcich učiteľov rómskeho jazyka a literatúry. Bez toho, aby sa štúdium rómskej kultúry, jazyka a zvykov stalo bežnou súčasťou vyučovacieho procesu, nie je možné dosiahnuť ďalšie inkluzívne kroky, prekonať strach z nepoznaného a využiť tak potenciál, ktorý Rómovia ako jedna z etnických, či národnostných menšín predstavujú.

Stredisko vzdáva hold presadzovaniu a rozvoju rómskeho jazyka a pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov spúšťa fotosúťaž. Úlohou súťažiacich bude zverejnenie fotografie alebo videosekvencie s odkazom v rómskom jazyku, ktorú súťažiaci a súťažiace uverejnia na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #oslavujemmdr. Snahou súťaže je rozšíriť slovnú zásobu majoritnej spoločnosti o nové rómske slová, vzbudiť záujem o tento dávny a zaujímavý jazyk a prispieť tak aspoň čiastočne k narušeniu komunikačnej bariéry v našej spoločnosti. „Jazyk je jedným z národotvorných prvkov a ten rómsky v sebe zlučuje nezlomný odkaz bohatej a unikátnej kultúry s asimiláciou vynútenými presahmi zblížených kultúr. Jeho slovná zásoba je zrkadlom historických snáh Rómov o zachovanie sa ako národa a zároveň o ich existenciu ako takú. Majoritná spoločnosť by ho nemala vnímať len prostredníctvom slov gadžo a bašavel“, dodáva Tomáš Földes, dočasne poverený vedením Strediska. Bližšie informácie o súťaži sú k dispozícii na webstránke Strediska www.snslp.sk a na stránkach Strediska na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Medzinárodný deň Rómov poskytuje okrem príležitosti na oslavu rómskej kultúry priestor na oslavu diverzity a tolerancie. Rôzne farby pleti, jazyk, zvyky ani inakosť nás nerozdeľujú, práve naopak. Robia z nás bohatšiu, rozmanitejšiu a ľudskejšiu spoločnosť. Paľikerav!

 

Copyright © 2024 Šamorínčan