štvrtok, 23. máj. 2024

D4R7: Protihlukové steny v rámci nášho projektu

8.4.2020, 04:13
Slávka Gáborová

Protihlukové steny sú významným architektonickým a krajinným prvkom nielen z pohľadu vodiča, ale aj z pohľadu krajiny. Estetická funkcia bola jedným z viacerých faktorov, ktoré boli pri výbere materiálu brané do úvahy. Cieľom bolo vybrať materiál estetický a zároveň funkčný.

Akustické steny boli realizované modulárnymi panelmi zo samoochrannej ocele, často označovanej ako „zvetraná oceľ“, alebo oceľ COR-TEN. Zvetraná oceľ je vysokopevná oceľ s nízkym obsahom iných kovov a jej chemické zloženie podporuje skorú tvorbu priľnavej ochrannej vrstvy hrdze pri vystavení prvkom, ktoré zaisťujú vyššiu úroveň odolnosti voči poveternostným vplyvom v porovnaní s inými typmi ocele.

 

Zvetraná oceľ je vysokopevná oceľ s nízkym obsahom iných kovov a jej chemické zloženie podporuje skorú tvorbu priľnavej ochrannej vrstvy hrdze pri vystavení prvkom, ktoré zaisťujú vyššiu úroveň odolnosti voči poveternostným vplyvom v porovnaní s inými typmi ocele.

Ochranná vrstva v priebehu času neustále pracuje a vytvára patinu, čo zaručuje trvanlivosť 30 alebo viac rokov. Stĺpiky nosnej konštrukcie sú vyrobené z rovnakého typu ocele. Vizuálny vzhľad panelov a stĺpikov sa bude rýchlo vyvíjať počas prvých šiestich mesiacov od ich osadenia až do získania jednotného odtieňa okrovej farby. Následne bude prebiehať postupná farebná zmena ochrannej vrstvy hrdze z hnedej po tmavšiu hnedú, ktorá sa všeobecne stabilizuje po jednom až dvoch rokoch od osadenia. Po tomto období sa neočakávajú výraznejšie zmeny farieb okrem tých, ktoré vyplývajú z prirodzeného starnutia, kde materiál stmavne po dlhých rokoch vystavenia vplyvom počasia.

Z hľadiska akustických parametrov boli v roku 2019 protihlukové steny testované v laboratóriách spoločnosti MFPA Lipsko GmbH (Skúšobný, kontrolný a certifikačný úrad pre stavebné produkty). Výsledné hodnoty sú plne v súlade s požiadavkami hlukových štúdií spracovaných spoločnosťou, ktorá disponuje odbornou spôsobilosťou vydanou Úradom verejného zdravotníctva SR a príslušnou akreditáciou v danej oblasti.

Poveternostne odolná oceľ, tiež korózii odolná, najznámejší pod obchodnou značkou COR-TEN (tiež Corten) je skupina oceľových zliatin vyvinutých na odstránenie potreby používania náterových hmôt. Ak sa po niekoľko rokov vystavené poveternostným vplyvom, získava ich povrch stálu, charakteristickú a esteticky pôsobivú hrdzavú patinu.

D4R7: Protihlukové steny v rámci nášho projektu
Copyright © 2024 Šamorínčan