utorok, 27. feb. 2024
plakat DUNARTCOM10

10. Medzinárodné sympózium Dunartcom začína už zajtra

13.8.2020, 05:40
Oznam

10. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM DUNARTCOM sa koná 14-23. augusta 2020, ako prvé sympózium mesta Šamorín. Prvoradým cieľom sympózia je vytváranie kontaktov v umeleckej spoločnosti medzi talentovanými domácimi a zahraničnými, medzi profesionálne uznanými a mladými usilovnými umelcami, a po vzájomnom osvojení si umeleckých pracovných metód a myslení vytvoriť nový intelektuálny spolok. V priebehu desiatich rokov bolo pozvaných vyše stošesťdesiat umelcov zo šestnásť krajín, ktorí tvorili na tematické motto bez akýchkoľvek žánrových obmedzení, cez tradičné umelecké žánre až po využitie novodobých médií. Doteraz sa zrealizovalo vyše päťdesiat profesionálnych programov. Sympózium je každoročne tematické. Názov a tematika desiateho stretnutia je: „KONTEMPLÁCIA”

Kontemplácia znamená pozorovanie, rozjímanie, prehĺbenie, a je najjednoduchší spôsob spoznania sveta a seba samých. V kontemplácii sa úplne zjednocujeme s predmetom meditácie/modlitby, aby sme pochopili jej fungovanie, jej najvnútornejšiu podstatu. Toto je jedna z najúčinnejších kognitívnych techník, ktorú môžeme použiť pri náuke nielen o sebe ale aj o živých a neživých predmetoch a konceptoch. Vo svete umenia je to jeden z hlavných nástrojov na sebarealizáciu v kreatívnych procesoch. Rozjímanie je vedomá zvedavosť, otvor k poznaniu. Počas praxe môžeme získať odpovede na nespočetné množstvo otázok, medzi ktorými bude aj taká, ktorá ukazuje niečo iné ako je to v skutočnosti.

A MŰVÉSZTELEP PROGRAMJAI I PROGRAMY SYMPÓZIA I PROGRAMS AT SYMPOSIUM: 

2020.08.14. I 14.08.2020, 20:30

             KONCERT: FOLKSZ (HU)  
KONCERT: FOLKSZ (HU)
CONCERT: FOLKSZ (HU)

Helyszín I Miesto konania I Place: ŠUP-ŠUP MUSIC CLUB, Kovács u. 3/A, Somorja I Kováčska u. 3/A, Šamorín

2020.08.18. I 18.08.2020, 18:00

  IRODALMI EST: „KONTEMPLÁCIÓ”
 LITERÁRNY VEČER: „KONTEMPLÁCIA”
             LITERARY EVENING: „CONTEMPLATION” 
Közreműködnek I Účinkujú I Collaborate: SZALAY ZOLTÁN (SK)SZÁZ PÁL (SK) írók I spisovatelia I writers
Moderál I Moderuje I Moderate:
             JAKUBECZ LÁSZLÓ (SK) színművész, Pátria Rádió szerkesztő-műsorvezetője I herec, redaktor-moderátor v Rádiu Pátria I
actor, editor-presenter of Pátria Radio
Helyszín I Miesto konania I Place: MOZI, Pozsonyi út 27., Somorja I Bratislavská u. 27., Šamorín

2020.08.18–19. I 18–19.08.2020, 19:00

             EGYÉNI BEMUTATKOZÓ PREZENTÁCIÓK A MŰVÉSZTELEP ALKOTÓIVAL
INDIVIDUÁLNE PREDSTAVENIE A ROZHOVOR S UMELCAMI SYMPÓZIA
             PRESENTATIONS BY THE ARTISTS IN SYMPOSIUM   
Helyszín I Miesto konania I Place: MOZI, Pozsonyi út 27., Somorja I Bratislavská u. 27., Šamorín 

2020.08.22. I 22.08.2020, 19:00 

             A MŰVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA: „KONTEMPLÁCIÓ”
VERNISÁŽ VÝSTAVY SYMPÓZIA: „KONTEMPLÁCIA”
COMMON EXHIBITION WITH THE ARTISTS FROM SYMPOSIUM: 
"CONTEMPLATION"
Köszöntőt mond I Príhovor I Speech by:
OROSZ CSABA (SK) Somorja polgármestere I primátor mesta Šamorín I mayor of the city Šamorín
BÁRDOS GÁBOR (SK) Somorja volt polgármestere I bývalý primátor mesta Šamorín I former mayor of the city Šamorín
MAYER ÉVA DLA (SK/HU) képzőművész, főiskolai docens I výtvarníčka, docentka vysokej školy I artist, docent in university
Megnyitja I Výstavu otvorí I Speech by: USZKAY TEKLA (HU) művészettörténész I kunsthistorička I art historian
Zene I Hudba I Music: TINDIA (HU)
             Helyszín I Miesto konania I Place:
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Szél u. 8., Somorja I MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, Veterná u. 8., Šamorín
A kiállítás 2020.09.08-ig látogatható. I Výstava je otvorená do 08.09.2020. I Exhibition runs until 08.09.2020.

 

Facebook:

https://www.facebook.com/DUNARTCOM-Somorjai-Nemzetk%C3%B6zi-M%C5%B1v%C3%A9sztelep-DUNARTCOM-symposium-%C5%A0amor%C3%ADn-601921306526444

plakat DUNARTCOM10

 

Copyright © 2024 Šamorínčan