piatok, 14. jún. 2024
Snímka obrazovky 2019-10-28 o 8.40.09

Zabránia ľudia stavbe zberného dvora v Mliečne?

11.11.2019, 17:58
RTVS, red

Tak toto by nechcel prežívať asi nikto z nás. Keď má pokojné nažívanie narušiť hluk z firmy, ktorá chce podnikať pod oknami vášho príbytku. Začnete sa brániť a zrazu zistíte, že ste bezbranný. Absurdný konflikt záujmov úrady požehnajú. A mesto sa síce verejne postaví na vašu stranu, no nakoniec sa zistí, že všetko je možno úplne inak.

Už dlhší čas obyvatelia Mliečna bojujú proti výstavbe zberného dvora v ich lokalite. V bezmocnosti sa obrátili na redaktorov relácie verejnoprávnej RTVS Občan za dverami. Reportáž bola odvysielaná koncom októbra (začiatok cca 8 minúta).

Nespokojní obyvatelia Mliečna nie sú proti zbernému dvoru ako takému. Podľa nich by sa však mal nachádzať mimo obytnej zóny. Obávajú sa neporiadku a nebezpečného odpadu. V zariadení sa má totiž realizovať výkup a spracovanie druhotných surovín, ako sú – kovy, plasty, papier, použité batérie či karosérie áut.

Snímka obrazovky 2019-10-28 o 8.58.30

Aj RTVS v tejto kauze poukázala na absurdný konflikt záujmov Okresného úradu v Dunajskej Strede. Zberný dvor má totiž vzniknúť na pozemku, ktorý vlastní Gabriela Csériová - vedúca odboru úradu životného prostredia spomínaného úradu.

O tom, čo sa začalo diať na roky zanedbanom pozemku sa ľudia dočítali pred niekoľkými mesiacmi v mestských novinách. ,,Nech si to dajú niekde na koniec mesta, dediny, ale nie niekde kde sa ľudia budú denne nato pozerať z okien,“ povedala za dotknutých ľudí obyvateľka Erika Szijjartová.

Noviny upozornili aj na konflikt záujmov úradníčky Csériovej. ,,Ona, ktorá by mala byť prvá proti tomu celému, ona to podporuje,“ pokračovala Szijjartová. ,,Pozemok som s oplotením kúpila od brata v roku 2010,“ povedala RTVS Csériová, ktorá pozemok prenajala spoločnosti Vaši.

Snímka obrazovky 2019-10-28 o 8.45.33

„Daná prevádzka nebude emitovať do ovzdušia tuhé znečisťujúce látky – prach. Nebezpečný odpad sa nájde v každej domácnosti – napr. poškodená alebo vyradená elektronika, akumulátory, batérie. Nárast hlukovej záťaže v predmetnom areáli v porovnaní s hlukom z cesty I. triedy sa nepredpokladá. Nakladanie kontajnera trvá cca 10 minút a frekvencia nakladania závisí od množstva vykúpeného odpadu, ktorý sa bude odvážať priebežne, aby nedošlo k preplneniu kapacity areálu,“ uviedla v písomnom stanovisku spoločnosť Vaši.

Podľa Csériovej žiaden zo zodpovedných orgánov a ani samotné mesto nežiadalo v tejto veci zložitejší proces schvaľovania podľa EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. ,,My sme iné rozhodnutie nemohli vydať. Len to, že sa to nebude ďalej posudzovať,“ uviedla Csériová.

Mesto sa hneď odvolalo a prvou výhradou bola zaujatosť úradu v osobe jej šéfky Csériovej. Šamorín namietal aj nesúlad s územným plánom. Tvrdilo, že skladovanie odpadu je v danej lokalite zakázané. ,,Nenašli sme nesúlad. Nejedná sa o skládkovanie odpadu ale o zber a výkup,“ uviedla k tomu vedúca odboru a majiteľka pozemku Csériová.

O námietkach mesta rozhodoval Okresný úrad v Trnave, ktorý ich odmietol. V čase vydania rozhodnutia o zbernom dvore bola totiž Csériová práceneschopná, čo má byť dostatočným dôvodom na zabezpečenie nestranného rozhodnutia. Okresný úrad v Trnave zároveň skonštatoval, že zriadenie zberného dvora nie je v rozpore s územným plánom.

„Vraj to mesto nepovoľuje, mesto je za obyvateľmi, ale váha sa tu inštalovala, svetlá, elektrina. Takže práce prebiehajú, ale v tichosti,“ dodala nespokojná obyvateľka Mliečna  za Erika Szijjartová.

Mesto sa preto ešte obrátilo na stavebný úrad, či sú prebiehajúce práce v súlade s povolením. ,,Stavebné povolenia máme vydané na stavebné objekty ako sklad hutného materiálu,“ povedala k tomu Csériová.

Podľa RTVS mesto v tejto veci dokonca vydalo stavebné povolenie ešte v roku 2008, o tom sa však už v mestských novinách nepísalo.

Primátor osobné stretnutie s redaktorom RTVS odmietol a poslal len písomné stanovisko. Občanov chce informovať prostredníctvom mestských novín.

Snímka obrazovky 2019-10-28 o 8.41.38

Podľa RTVS majú obyvatelia ešte jednu možnosť ako prípadné zriadenie zberného dvora zastaviť. Mali by dosiahnuť, aby ich stavebný úrad prizval ako účastníkov konania.

Copyright © 2024 Šamorínčan