sobota, 25. máj. 2024
hviezdoslavov rozpočet

V obci Hviezdoslavov jednomyseľne schválili rozpočet na budúci rok

22.12.2020, 08:08
FB Hviezdoslavov

Napriek neľahkým a pandemickým časom bude Hviezdoslavov v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným, ambicióznym a rekordným rozpočtom takmer 1,8 milióna eur.

Rozpočet na rok 2021 je až trojnásobne vyšší oproti roku 2018. Čo sa väčších investícií týka, tak ráta napríklad s čiastočným financovaním vodovodu a kanalizácie na úrovni 500-tisíc EUR, prípravnými prácami v Areáli Šibenička (oproti štrkoviskám smerom na Štvrtok n/O, kde chceme novú, veľkú športovo-relaxačnú zónu), rekonštrukciou fasád starej budovy MŠ na Školskej ul. či budovy obecného úradu na Hlavnej ul., rekonštrukciou strechy budovy obecného úradu, ale napr. aj spolufinancovaním avizovaného Vodozádržného parku P. O. H. a množstvom menších vecí.

V Investičnom pláne sa na budúci rok napríklad ráta i s veľkým projektom výsadby zelene (PD hotová - predschválená) či rozvojom cyklotrás (PD vo vývoji), ktoré chceme realizovať v rámci fondov EÚ.

V "zásobníku" máme tiež projekty kompletnej rekonštrukcie kultúrneho domu či projekt moderného, celoobecného rozhlasu.

Nezabúdame ani na dobudovanie lokality Pažiť, v ktorej bude jednak v roku 2021 a 2022 pokračovať Rímskokatolícka cirkev (nová telocvičňa k novej základnej škole, nový farský kostol, nové komunitné centrum a pod.), a jednak aj obec Hviezdoslavov (úplne nové multifunkčné ihrisko, nové parkoviská a príjazdová komunikácia do areálu), čím sa lokalita zacelí.

Nazasadnutí zastupiteľstva bola tiež schválená:

  • rezervácia pozemkov o výmere 7.453 m2 pre ďalšiu základnú školu (tentokrát obecnú), ktorá vyrastie v časti Podháj
  • trojica aktuálnych všeobecne záväzných nariadení
  • Investičný plán projektov obce na r. 2021 a 2022
  • podanie žiadosti na významnú revitalizáciu rybníka v Podháji v súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom, Šamorín
  • urbanistická štúdia Priemyselného parku "Astrum"
  • Výročná správa obce Hviezdoslavov za r. 2019

a podobne...

Začiatkom týždňa bude, rovnako ako minulý rok, uverejnený komplexný odpočet práce vedenia obce Hviezdoslavov za rok 2020, v ktorom si náš uplynulý rok, z ktorého sme vyše 70% prežili v núdzovom stave, resp. mimoriadnej situácii, prehľadne a transparentne zosumarizujeme...

Takisto Vám radi prinesieme prehľadný aktuálny sumár ostatných projektov občianskej vybavenosti, na ktoré sa pýtate najčastejšie - či už sú to, ako iste viete, novovznikajúce súkromné materské školy, supermarkety, obchodné galérie či zdravotné strediská.

Veríme, a usilovne sa snažíme o to, aby bol Hviezdoslavov tou najlepšou adresou pre kvalitný život.

Šťastné a veselé, milí susedia.

Marek Lackovič,

starosta obce

Copyright © 2024 Šamorínčan