sobota, 18. máj. 2024
zberný dvor lužná

V Dunajskej Lužnej otvárajú zberný dvor

11.2.2021, 14:37
Dunajská Lužná

Informujeme verejnosť, že od 11.02.2021 bude zberný dvor otvorený pre občanov nasledovne:

Štvrtok   11.02.2021   od 12:00 h do 17:00 h

Piatok    12.02.2021   od 12:00 h do 17:00 h

Sobota   13.02.2021   od 09:00 h do 16:30 h

Následne bude zberný dvor otvorený v riadnych otváracích hodinách.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme včas informovať.

Uznesenie vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 umožňuje v bode 28. výnimku z obmedzenia slobody pohybu a pobytu na cestu osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Copyright © 2024 Šamorínčan