nedeľa, 26. máj. 2024
späť do školy

Šamorínske gymnáziá sa pripravujú na návrat študentov

4.1.2021, 12:00
gymmrssam.edupage.org

Na základe opatrení, ktoré vláda prijala sa predpokladá návrat žiakov na prezenčné vyučovanie od 11. januára 2021 v prípade, že to epidemiologická situácia dovolí. Najneskôr v utorok 5. januára budú vydané informácie, ako sa bude postupovať pri otvorení škôl v januári. Ministerstvo následne informuje všetkých aktérov – samosprávy, SK8, zriaďovateľov, školy, ako aj profesijné organizácie.

Ministerstvo školstva zároveň vydalo manuál „Návrat do škôl 2021“, podľa ktorého bude prezenčné vyučovanie závislé od tzv. COVID AUTOMATU – t.j. na základe negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID 19. Testovať by sa mali všetci zamestnanci školy – pedagogickí aj nepedagogickí, všetci žiaci spolu s 1 zákonným zástupcom. Testovaní nebudú len žiaci v maturitných ročníkoch. Vydaný pôvodný rozpis testovania škôl počíta s testovaním oboch našich gymnázií v Dunajskej Strede, resp. na existujúcich mobilných odberových miestach ( MOM) v Šamoríne.

Aby sme prípadné testovanie  všetkým dotknutým osobám čo najviac uľahčili ( ide o cca. 500 osôb len z našej školy), rozhodli sme sa spoločne obe gymnáziá zriadiť vlastné testovacie miesto v budove školy ( bezplatné). Naše rozhodnutie podporil aj zriaďovateľ a výrazne nám pomáha  správa mesta Šamorín. V súčasnosti máme podané všetky potrebné dokumenty na RÚVZ v Dunajskej Strede. Predbežne plánovaný termín testovania je   9. a 10. januára 2021    ( v závislosti od epidemiologickej situácie v okrese Dunajská Streda). O presnom časovom harmonograme Vás budeme včas informovať.

Vážení rodičia,

bez Vašej pomoci nebude možné prevádzkovať naše MOM, pretože škola nedisponuje žiadnym zdravotníckym personálom. Preto Vás úctivo prosíme o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečovaní potrebného počtu zdravotného personálu do odberového tímu. Personál má byť schopný odoberať vzorky a vyhodnocovať výsledok testu. V prípade záujmu ,resp. prípadných otázok Vás prosíme, aby ste láskavo kontaktovali triedneho učiteľa Vášho dieťaťa najneskôr do 3. januára 2021 a následne sa s Vami ihneď skontaktuje vedenie školy. Administratívnych členov tímu plánujeme zabezpečiť z radov zamestnancov školy -samozrejme vrátane vedenia školy. Rovnako postupuje aj gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským.

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí splniť všetky podmienky na zriadenie vlastného bezplatného odberového miesta, aby sme mohli v prípade priaznivejšej epidemiologickej situácie začať čo najskôr s prezenčným spôsobom vyučovania. Všetci si to veľmi želáme.

S úctou

Edita Lysinová, riaditeľka školy

Copyright © 2024 Šamorínčan