piatok, 14. jún. 2024
79834291_456804778606159_7622698078516019200_o

Šamorín pomôže Prešovu, ohňostroj zostáva

13.12.2019, 10:23
František Sztruhár

Tento text je súčasťou blogu www.samorincan.sk, nie je však jeho redakčným obsahom.

Informácia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva - Šamorín (aj o Prešove a ohňostroji).

Vzhľadom na nepriaznivé počasie som nestihol začiatok zasadnutia. Škoda. Neviem, ako najdôležitejší bod programu a to zvyšovanie daní, dopadlo. Predpokladám, že návrh prešiel, tak nás nový rok čaká v znamení zvyšovania daní. Prinášam aspoň tie najdôležitejšie momenty zo zasadnutia (od 16.10h).

/Pozn. redakcie - na mestskej stránke informácia o daniach nie je zverejnená, mesto na otázky ohľadne tohto bodu programu ešte neodpovedalo./ 

Poslanci rokovali o zmene dane (poplatku) za rozvoj. VZN 11/2019 ustanovuje miestny poplatok za rozvoj mesta Šamorín, vo všetkých katastrálnych územiach mesta: Šamorín, Mliečno, Čilistov, Kráľovianky, Bučuháza. Pôvodný návrh bol pre priemyselné objekty - 20 eur a ostatné 15 eur. Tento návrh bol, ale v rozpore s platnou legislatívou, tak poslanci odsúhlasili zníženie a zjednotenie dane na 15 eur za každý m2. Odsúhlasené jednohlasne.

V prípade VZN 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín, ktorý nájdete TU poslanci jednohlasne odsúhlasili uvedenú zmenu. Týka sa aj čiastočnej úhrady nákladov na jedlo a „depozitu“ pre neodobrané obedy detí.

Ďalším bodom programu bola prekládka plynových vedení. Jedna sa týkala v súvislosti s výstavbou polyfunkčného objektu na Čilistovskej ceste a druhá prekládka z dôvodu pripravovanej výstavby kruhového objazdu z ulice Márie na Čilistovskú. Návrh odsúhlasený, dvaja poslanci boli proti, v prvom prípade (p. Méry a p. Kovács).

Poslanci prerokovali aj požiadavku spoločnosti ZSD, ktorá sa chystá preložiť vzdušné elektrické vedenie na Kasárenskej ulici do zeme. Pozitívna správa pre obyvateľov ulice. Odsúhlasené jednohlasne.

Následne schválili harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2020 a plán činností hlavného kontrolóra mesta Šamorín.

Menšiu diskusiu vyvolal návrh poslanca p. Nagya, ktorý navrhol, aby mesto Šamorín prispelo sumou 3 tisíc euro pre mesto Prešov v súvislosti s nedávnou tragédiou.

Na margo uvedeného návrhu poslanec p. Tóth navrhol, aby mesto plánované prostriedky na tohtoročný ohňostroj venovalo mestu Prešov a v meste nebol ohňostroj. Tento návrh bol neskoršie stiahnutý a to z dôvodu, že už mesto ohňostroj objednalo a pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy by bola 60% z celkovej ceny. Zároveň poslanec Tóth podotkol, že uvedená suma mohla byť účelnejšie využitá a zároveň by zvieratá neboli vystavené „stresu“ z vybuchujúcej pyrotechniky.

78946179_456804615272842_2779024997937577984_o

Poslanci mesta jednohlasne odsúhlasili pomoc vo výške 3 tisíc euro. Primátor mesta Csaba Orosz doplnil, že Trnavský samosprávny kraj odsúhlasil pomoc vo výške 33 tisíc euro.

Primátor mesta poďakoval prítomným za ich prácu počas roka 2019 a poprial im pekné sviatky.

Zasadnutie sa skončilo cca 17.05 h.

79169791_456804395272864_3037400141586759680_o

Copyright © 2024 Šamorínčan