pondelok, 4. mar. 2024
Rezort x-bionic® sphere je pre verejnosť celkom uzatvorený

Rezort x-bionic® sphere je pre verejnosť celkom uzatvorený

24.11.2020, 09:30
x-bionic® sphere

Na základe prechodu do režimu Karanténneho centra pre vrcholový šport sú aktuálne VŠETKY PREVÁDZKY DO ODVOLANIA PRE VEREJNOSŤ UZATVORENÉ. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Vďaka spoločnej iniciatíve so Slovenským olympijským a športovým výborom sa nám podarilo od 19.11.2020 v Šamoríne zriadiť Karanténne centrum vrcholového športu s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre vrcholový šport bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom, rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

V areáli je vytvorená bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci atléti a zamestnanci v priamom kontaktne, ktorí sa pohybujú v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra sa povinne podrobili testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Slovenská plavecká federácia prvá prejavila záujem o účasť a trénovanie v tzv. "bubline". Veľmi nás teší skutočnosť, že hneď v prvý turnus sme prijali početnú výpravu 80 plavcov, v zložení seniorskí reprezentanti, diaľkoví plavci a synchronizované plavkyne.

V priebehu dnešného dňa prijmeme druhý turnus atlétov zo Slovenskej plaveckej federácie, v počte vyše 70 plavcov. Všetci sa pri príchode do Karanténneho centra podrobia RT-PCR testom a na najbližších 24 hodín budú čakať na výsledky v karanténnom pavilóne. Veríme, že všetci budú mať negatívny výsledok a od zajtrajšieho dňa budú môcť opäť naplno trénovať.

Copyright © 2024 Šamorínčan