sobota, 20. júl. 2024
RegioJet nasadí novú súpravu pre viac ako 500 cestujúcich

RegioJet nasadí novú súpravu pre viac ako 500 cestujúcich

26.10.2016, 13:13
Slávka Gáborová

RegioJet najneskôr do 6 týždňov nasadí na najvyťaženejšie vlaky na trase Dunajská Streda - Bratislava vysokokapacitnú súpravu zloženú z lokomotívy a vozňov klasickej stavby.

Kapacita súpravy bude dostatočná na to, aby pohodlne odviezla viac ako 500 ľudí, ktorí cestujú ráno najviac vyťaženým spojom v úseku Dunajská Streda – Kvetoslavov – Miloslavov – Bratislava.

,,Berieme na našu zodpovednosť čo najrýchlejšie vyriešenie dočasného zníženia kapacity vlakov po dvoch mimoriadne vážnych nehodách. Tieto nehody sme síce nezavinili, ale v konečnom dôsledku viedli k vyradeniu dvoch motorových jednotiek z prevádzky a k zníženiu pohodlia cestujúcich najmä počas ranných špičiek pri cestách do Bratislavy. Cestujúcich a aj ministerstvo, ktoré je objednávateľom chceme informovať, že čo najskoršie nasadenie tejto dodatočnej vlakovej súpravy do prevádzky je našou prioritou," hovorí Radim Jančura, majiteľ spoločnosti RegioJet.

Dodatočná vlaková súprava, ktorá na tejto trati pribudne, bude na najvyťaženejšie spoje nasadená natrvalo – nahradí však iba dve havarované jednotky. Nevyrieši sa tým celkový problém nedostatočnej kapacity spojený s extrémnym nárastom počtu cestujúcich od roku 2014.

Dlhodobý problém preplnených vlakov pre extrémny nárast počtu cestujúcich sa môže vyriešiť iba v súčinnosti s ministerstvom, ktoré ako objednávateľ rozhoduje o počte a kapacite súprav

RegioJet má pripravené ďalšie dve jednotky – na ich nasadenie potrebuje súhlas ministerstva ako objednávateľa

Vlaky na trase Bratislava – Komárno a späť sú preplnené dlhodobo – najmä potom, čo vláda rozhodla o zavedení bezplatného cestovného pre sociálne skupiny. Tým spôsobila skokový nárast počtu cestujúcich o viac ako 20 %, keď len za rok 2015 to bolo celkovo o pol milióna cestujúcich viac. Nehody a vyradenie dvoch jednotiek z prevádzky túto situáciu ešte zhoršili.

RegioJet dlhodobo žiada ministerstvo o súhlas s navýšením počtu súprav tak, ako to ukladá zmluva – článok 8c) povinnosť schváliť navýšenie počtu súprav a prepravnej kapacity. Doteraz za predchádzajúcich ministrov odpoveď vždy znela, že to nie je možné.

"Schválenie nasadenia ďalších jednotiek Ministerstvom dopravy je jediná cesta, ako dlhodobo vyriešiť problém preplnených vlakov. RegioJet má dohodnuté ďalšie súpravy, ale bez súhlasu Ministerstva dopravy ich nemôžeme obstarať. Navyše reálne hrozí, že pokiaľ nám ministerstvo súhlas v dohľadnej dobe nedá, nebudú nakoniec už tieto jednotky pre RegioJet k dispozícii. Hodnotíme však pozitívne, že novému ministrovi na vyriešení tohto problému naozaj záleží," hovorí Radim Jančura.

Vyzývame Ministerstvo dopravy – zvýšte bezpečnosť železničných priecestí. Škody na vlakoch RegioJet spôsobené nehodami sú vyššie ako 2 milióny eur

RegioJet súčasne vyzýva Ministerstvo dopravy, aby spolu so ŽSR prijalo iniciatívu vo zvýšení bezpečnosti železničných priecestí na kľúčových tratiach. Trať Bratislava – Komárno dnes predstavuje jednu z najvyťaženejších tratí na Slovensku, vlaky tu premávajú rýchlosťou 80 km / hodinu, napriek tomu je na trase niekoľko rizikových priecestí, ktoré nie sú zabezpečené závorami. Len v tomto roku sa na týchto priecestiach stalo niekoľko vážnych nehôd.

Copyright © 2024 Šamorínčan