sobota, 20. júl. 2024
All-focus

Radosť Rozdávaním Rastie

17.12.2019, 08:15
HASOŠ

Čas adventu nie je len obdobím netrpezlivého vyčkávania príchodu Vianoc, ale aj znamením ľudskej súdržnosti, pochopenia a ochoty pomôcť. Aj medzi nami žije veľa takých, ktorí si zaslúžia našu pomoc a pozornosť.

Študenti Súkromnej hotelovej akadémie a SOŠ SD Jednota sa zapojili do charitatívnej zbierky na pomoc ľuďom v núdzi. Každá trieda pod vedením triedneho profesora spravila zbierku trvanlivých potravín a čistiacich či hygienických prostriedkov, ktoré spoločne odniesli do priestorov občianskeho združenia Ain Karim.

Vianoce sú aj o pomoci druhým. Sú aj o rozdávaní radosti. Veríme, že sa nám takto podarilo pomôcť sociálne slabším rodinám. Vážime si, že študenti nezištne siahli do vlastného vrecka a svojou troškou uľahčili osud cudzieho človeka. Je skvelé pomáhať druhým.

 

Radosť Rozdávaním Rastie
Radosť Rozdávaním Rastie
Radosť Rozdávaním Rastie
Radosť Rozdávaním Rastie
Radosť Rozdávaním Rastie
Radosť Rozdávaním Rastie
Copyright © 2024 Šamorínčan