sobota, 25. máj. 2024
Podrobnosti o víkendovom testovaní v Dunajskej Lužnej

Podrobnosti o víkendovom testovaní v Dunajskej Lužnej

29.1.2021, 09:30
Dunajská Lužná

V obci Dunajská Lužná budú zabezpečené tri odberné miesta k celoplošnému skríningovému testovaniu na COVID 19.

Termíny testovania sú:

Sobota 30. 01. 2021 v čase od 8:00 do 19:00 hod.

Nedeľa 31. 01. 2021  v čase od 8:00 do 19:00 hod.

V časoch od 13:00 do 14:00 hod bude testovanie prerušené z dôvodu prestávky a dezinfekcie priestorov.

Odberné miesta budú zabezpečené v Miestnom kultúrnom stredisku, Nám. Sv. Martina 3, Dunajská Lužná.

Dve odberné miesta (č. 1 a č. 2. ) budú obsadzované výlučne cez rezervačný systém zverejnený na webovej stránke obce. Prístup k odberným miestam bude z Krajnej ulice.

Jedno odberné miesto (č. 3) bude k dispozícii bez rezervácie. Prístup k odbernému miestu bude od zastávky autobusu na Hlavnej ulici.

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

Prosíme všetkých, aby k odberným miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberných miest.

Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať minimálne 2 m odstupy.

Testovaní obyvatelia si pred vstupom na odberné miesto vyčistia nos hygienickou vreckovkou, následne si vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich identifikačné údaje. Všetky osoby sú povinné mať nos a ústa prekryté okrem doby vykonania testu.
Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Vo vyčlenených priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Rezervovať ternín si môžete na :  https://services.bookio.com/miestne-kulturne-stredisko-dunajska-luzna/widget?lang=sk

Copyright © 2024 Šamorínčan