pondelok, 4. mar. 2024
plast

Odvážať sa budú iba priesvitné vrecia s plastom a papierom

4.12.2020, 07:30
www.samorin.sk

Vedenie spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. oznamuje našim obyvateľom, že od 1. decembra 2020 bude zberať v mestách a obciach, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu len priesvitné, bezfarebné vrecia, ktoré rozdávajú zamestnanci spoločnosti.

Vrecia inej farby odvážať nebude, nakoľko sa v týchto nepriehľadných vreciach hromadí zmesový komunálny odpad namiesto plastov a papiera. Toto usmernenie sa netýka zberu plastov a papiera prostredníctvom žltých a modrých, 240 a 1100 litrových nádob.

Copyright © 2024 Šamorínčan