nedeľa, 26. máj. 2024
gastrolístky peniaze

Od marca si môžete vybrať či chcete stravné lístky alebo peniaze

22.2.2021, 08:28
oznam

Od marca si už zamestnanec bude môcť vybrať gastrolístky alebo finančný príspevok na stravu. Možnosť voľby priniesla novela Zákonníka práce, nebude to však automaticky od účinnosti novely.

Zamestnávateľ musí svojmu zamestnancovi prispieť na stravu najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (3,83 eura). Finančný príspevok na stravovanie tak vychádza na najmenej 2,11 eura, zvyšok si platí sám zamestnanec. Takúto sumu dostane zamestnanec na deň, ak zamení gastrolístky za finančný príspevok. Okrem toho naďalej existuje možnosť poskytovať zamestnancovi aj príspevok na stravu zo sociálneho fondu.

Nábeh dobrovoľnosti nie je automatický. Firmy majú podľa prechodného ustanovenia novely na zmenu pravidiel stravovania čas do konca roka. Ak si zamestnanec vyberie finančný príspevok napríklad v júni, vrátiť sa ku gastrolístkom bude môcť až v júni 2022.

Zákon hovorí, že podrobnosti výberu a vykonania povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

Dnes platí, že finančné príspevky sa vyplácali buď v hotovosti, keď väčšina zamestnancov dostávala gastrolístky a iní na základe výnimky zase hotovosť, alebo im príspevok firma posielala na účet.

Poradenská spoločnosť Accace upozorňuje na to, že pri zmene pravidiel od marca by mali zamestnávatelia zohľadňovať, že finančný príspevok musia dať pracovníkovi vopred, aby si zaň zamestnanec mohol zabezpečiť stravovanie v reálnom čase. Gastrolístky a finančný príspevok by mali zamestnanci dostávať v rovnakom čase. Firmy si musia v smernici nastaviť taký mechanizmus, aby boli oba spôsoby časovo zjednotené, aby niektorá skupina zamestnancov nebola zvýhodnená.

Zamestnávatelia majú s vydavateľmi gastrolístkov uzatvorené zmluvy. Nemôžu teda zrušiť gastrolístky od 1. marca. Novela myslí aj na to a dáva firmám čas na nastavenie nových podmienok. Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril takúto zmluvu, umožní zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom až po skončení účinnosti tejto zmluvy. Súčasne však platí, že to musí byť najneskôr od 1. januára 2022.

  • Nárok na finančný príspevok na stravovanie bude mať zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.
  • Ak pracovná zmena bude trvať viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi ďalší finančný príspevok na stravovanie.
  • Ak má firma vlastnú jedáleň, táto možnosť má prednosť pred voľbou finančného príspevku.
  • Firma má umožniť zamestnancovi výber stravovania do januára 2022.
  • Finančný príspevok na stravovanie bude oslobodený od dane z príjmov aj od odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.
  • Poplatok za sprostredkovanie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok sa znižuje z 3 % na maximálne 2 %.
  • Od 1. januára 2023 by mali byť povinné elektronické stravovacie poukážky. V papierovej forme by mali byť povolené len v prípade, že použitie elektronických poukážok nebude na pracovisku alebo v jeho blízkosti možné.
Copyright © 2024 Šamorínčan