nedeľa, 21. júl. 2024
Na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu zostáva už len pár dní

Na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu zostáva už len pár dní

28.6.2022, 08:12
www.samorin.sk

Oznamujeme našim obyvateľom, že samospráva mesta Šamorín prijíma projekty v rámci participatívneho rozpočtu do 30. júna 2022.

Ako sme o tom informovali, mesto Šamorín aj v tomto roku vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 15-tisíc eur na realizáciu projektov, ktoré navrhnú občania mesta – fyzické osoby nad 16 rokov, fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby (neziskové organizácie) pôsobiace na území mesta. Nosnou témou participatívneho rozpočtu bude úprava a skrášlenie verejných priestorov, voľnočasové tvorivé aktivity a verejnoprospešné služby. Samospráva podporí víťazné projekty sumou min. 300 a max. 3000 eur.

Vyplnený formulár môžete podať online, kliknutím na ikonu Pošli projekt/Küldj projektet na webstránke samorin.hlasobcanov.sk alebo vo vytlačenej forme na vrátnici MsÚ Šamorín.

Podané projekty prejdú v priebehu júla a augusta odborným hodnotením, aby sa zistil ich súlad s kritériami programu. Od 12. do 23. septembra 2022 bude spustené SMS-hlasovanie, jeho výsledky budú zverejnené 30. septembra 2022. Projekty s najväčším počtom hlasov a podporené samosprávou majú byť realizované v priebehu roka 2023.

Copyright © 2024 Šamorínčan