piatok, 14. jún. 2024
dotacie TTSK

Na podanie žiadosti o dotáciu z TTSK máte už len 12 dní

25.1.2021, 09:00
TTSK

Do 5. februára 2021 sú otvorené dve dotačné výzvy trnavskej župy, v rámci ktorých je vyčlenených až 600 tisíc eur. Organizácie a samosprávy sa môžu uchádzať o podporu aktivít a rozvoja kraja v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva z rozpočtu župy. Minimálna výška jednej dotácie je 500 eur. Župa záujemcov prosí, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu.

„V uplynulých troch rokoch sme výrazne navyšovali balík finančných prostriedkov, z ktorého poskytujeme dotácie a granty na verejnoprospešné aktivity. Sme totiž presvedčení, že aj vďaka zapojeniu organizácií a samospráv robíme z nášho kraja lepšie miesto pre život. Napriek koronakríze sa nám na tento účel podarilo zachovať minuloročný objem 600 tisíc eur. Navyše premiérovo umožňujeme každému žiadateľovi podať až dve žiadosti o podporu,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Podporené môžu byť aktivity v oblasti kultúry a umenia vrátane vydávania pôvodnej tvorby alebo organizácie voľnočasových aktivít. V oblasti športu je podpora určená na rozšírenie a skvalitnenie športovej činnosti zlepšením technického stavu a vybavenia ihrísk, reprezentáciu kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru či usporadúvanie športových podujatí na území kraja.

Žiadatelia sa môžu uchádzať aj o podporu projektov zameraných na predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov, integráciu obyvateľov so zdravotným znevýhodnením alebo skvalitnenie života seniorov prostredníctvom sociálnej starostlivosti. V neposlednom rade sú prostriedky vyčlenené na aktivity smerujúce k zníženiu chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb, zavádzanie nových diagnostických metód v zdravotníctve či na celkové zlepšenie zdravia obyvateľov kraja.

Manuál a ďalšie podrobnosti súvisiace s elektronickým podávaním žiadostí sú k dispozícií na https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021, pričom s otázkami sa je možné obrátiť e-mailom na dotacie [at] trnava-vuc.sk. Obce a mestá sa o podporu môžu premiérovo uchádzať aj prostredníctvom formuláru na stránke Dátového centra obcí a miest (DCOM).

Doručené žiadosti budú v prvom rade skontrolované po formálnej stránke. O pridelení dotácií jednotlivým projektom neskôr rozhodnú župní poslanci.

Copyright © 2024 Šamorínčan