sobota, 25. máj. 2024
zelená linka

Hviezdoslavov zrýchľuje vybavovanie podnetov od občanov

11.12.2020, 09:30
obec Hviezdoslavov

Oddnes funguje naša "Zelená linka" obce. Zavolať bude možné priamo na náš Úsek údržby, a to vždy hlavne vtedy, keď vo verejnom priestore spozorujete napríklad:

  • nebezpečné konáre, ktoré treba urgentne orezať,
  • poškodený obecný mobiliár (napr. lavičku, smetný kôš, ale i autobusovú zastávku, príp. čokoľvek iné obecné),
  • poškodenú obecnú budovu, príp. rozbité sklo či graffiti,
  • poškodenia na detských ihriskách spravovaných obcou,
  • vytváranie čiernej skládky odpadu v intraviláne / extraviláne obce,
  • zanedbanú zimnú údržbu na kritickom úseku - chodníku či ceste,
  • zanedbanú verejnú zeleň či verejný priestor a pod....

Cieľ je významne zefektívniť, zrýchliť a zlepšiť riešenie podnetov od občanov. Oddnes ich budete môcť hlásiť prostredníctvom spustenej Zelenej linky priamo kompetentnej osobe na Úseku obecnej údržby, ktorá Váš podnet zaeviduje a v sledovanom čase vyrieši. Naša Zelená linka bude k dispozícii každý pracovný deň, vždy od 7:30 do 16:00. Veríme, že to prinesie ešte čistejší a ešte upravenejší Hviezdoslavov.

 

"Zelená linka" obce je k dispozícii  na tel. č. 0910 55 99 93

Copyright © 2024 Šamorínčan