pondelok, 4. mar. 2024
led osvetlenie

Hamuliakovo investuje do LED osvetlenia obce

13.8.2020, 06:06
Obec Hamuliakovo FB
ilustr.foto

V obci Hamuliakovo sa pripravujú na výmenu starého osvetlenia za modernú LED technológiu. Bol spracovaný audit osvetlenia, pripravená technická špecifikácia zámeru a zmluvné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie Garantovanej energetickej služby. Doba realizácie závisí od výsledku verejného obstarávania, ktoré prebieha v týchto týždňoch.

V pôvodnej časti obce majú byť výmenné kompletne všetky svetelné body, pridané nové svetelné body, obnovené rozvádzače a čiastočne kabeláž.

V nadväznosti a po dohode s vlastníkom komunikácie bude možné v budúcom roku riešiť možnosť výmeny novších použitých svietidiel na ulici Pastierska.

Garantovaná energetická služba je spôsob financovania, kedy dodávateľ zmluvne garantuje, že nové osvetlenie bude mať nižšiu spotrebu energie oproti súčasnému stavu, teda že obec zaplatí za dodanie elektrickej energie na osvetlenie menej ako doteraz.

Obec mu nové osvetlenie spláca dohodnutú dobu, no len takou čiastkou, ktorá finančne zodpovedá skutočnej úspore elektrickej energie - riziko teda nesie dodávateľ.

Presne to teda znamená, že obec BUDE MAŤ MODERNÉ OSVETLENIE a NEBUDE PLATIŤ VIAC AKO DOTERAZ, nepotrebuje úver ani vlastné investičné prostriedky - namiesto vysokej spotreby energie zaplatí dodávateľovi elektrickej energie nižšiu spotrebu a za usporené peniažky zaplatí splátku nových svietidiel.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan