štvrtok, 11. aug. 2022
Blatna na Ostrove - zelene prac ovn miesta v zhodnoten organickho odpadu pre samosprvy stretnutie so starostkou obce

Environmentálne investície pomáhajú riešiť odpady na Hornom Žitnom ostrove

29.1.2016, 19:49
Tlačová správa

V stredu sa uskutočnil kontrolný výjazd štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Vojtecha Ferencza do obcí Horného Žitného ostrova: Šamorína, Zlatých Klasov, Rohoviec a Blatnej na Ostrove.

„Riešiť odpadovú problematiku na tomto území je pálčivá otázka, nakoľko sa jedná o náš najväčší rezervoár pitnej vody“ vyjadril sa Vojtech Ferencz.

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO), združuje 29 samospráv.

Ako uviedol jeho predseda a zároveň primátor mesta Šamorín Gabriel Bárdos, vlaňajší rok bol vďaka finančnej podpore environmentálneho rezortu úspešný, nakoľko sa zrealizovali výstavby a dostavby 3 zberných dvorov pre triedený odpad.

Podporili sa ďalej v 95 % dotovaní aj odstránenia nelegálnych odpadov z územia 12 obcí v rámci akcie “Očistime Slovensko od nelegálnych skládok odpadu”. Celková suma dosiahla 550 000 €.

Štátny tajomník MŽP SR vykonal obhliadku investícií zrealizovaných stavieb zberných dvorov a lokalít, kde bol odstraňovaní nelegálny odpad.

V obci Blatná na Ostrove navštívil Základnú školu a ocenil žiakov za vyzbierané odpady.

„Vedieme naše deti k starostlivosti o svoje životné prostredie a každoročne vykonávame čistenie obce s výsadbou stromčekov ku Dňu Zeme. Deti sa tešia na túto akciu a povzbudzujú k tomu aj svojich rodičov,“ s hrdosťou skonštatovala starostka obce Terézia Földváryová.

,,Systematickou podporou vyššie uvedených činností našich obcí vieme zvládať nakladanie s odpadmi v zmysle nového zákona o odpadoch na územiach našich samospráv,” uviedol Ondrej Sárkány, vedúci kancelárie ZOHŽO.

Copyright © 2022 Šamorínčan