sobota, 23. sep. 2023
image

Baba klub: Edukačný kurz Späť do práce

5.4.2016, 11:01
Oznam

Vzdelávací projekt „Späť do práce“. je určený ženám – mamičkám, ktoré sa chcú vrátiť naspäť do práce, prípadne sú nútené hľadať si nové zamestnanie.

Často sa pritom stretávajú s negatívnymi reakciami a odmietnutím. V Baba klube sa to rozhodli zmeniť ponukou troch kvalitných kurzov.

1. Hľadám si zamestnanie

Kurz - aktívny workshop - sa bude venovať tvorbe kvalitného životopisu písaného v troch jazykoch - v slovenčine, maďarčine a v angličtine. V rámci kurzu sa uskutoční aj simulácia klasickým pohovorom s nepríjemnými otázkami týkajúce sa času stráveného doma s dieťaťom. Simulácia pohovorov taktiež prebehne vo všetkých troch jazykoch.

2. V práci za počítačom

V dnešnej dobe sa bez zručnosti práce s počítačom nezaobíde snáď nikto. Preto sú v ponuke dve úrovne kurzu práce s programom Excel.

3. Začínam podnikať

Ako sa vyznať v spleti zákonov? Čo všetko potrebujem pre rozbeh vlastného podnikania? Aké dotácie môžem získať od štátu? V tomto kurze rozmotáte spleť zákonov a ponoríte sa do sveta účtovníctva.

Kurzy sú určené pre všetky mamy bez ohľadu na vek dieťaťa. Všetky aktivity budú prebiehať v priestoroch materského centra Baba klub, Obilná 2, Šamorín (budova Daňového úradu). Počas kurzov bude pre deti k dispozícii herňa s opatrovateľkou.

Podrobnejšie info nájdete na stránke Späť do práce.

Copyright © 2023 Šamorínčan