nedeľa, 26. máj. 2024
schéma pomoci

Ak podnikáte v cestovnom ruchu, už môžete posielať žiadosti o pomoc

16.12.2020, 07:35
Min. dopravy SR

Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu

Od včera je na portáli Slovensko.sk sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci. Po podaní žiadosti má ministerstvo 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Peniaze zo 100-miliónového balíka pomoci však chceme posielať ešte pred koncom roka.

,,Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie, my sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami EÚ spustili. Pripomínam, že v prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020, s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov z ktorých musí žiadosť vychádzať. Samozrejme však schéma počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roku 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021.“ uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Oprávnenými žiadateľmi sú napr. prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu; organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie; zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov,  múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) uvádzame na stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Prostriedky získa každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky a má uhradené záväzky v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade ku koncu roku 2019.

,,Snažili sme sa formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov sme pripravili dva návody – jeden textový, jeden videonávod. Ešte pred vypĺňaním formuláru ich informujeme, čo všetko si majú pripraviť. Vyškolili sme aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk, tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadať. Verím, že celý proces vyplnenia žiadosti zvládne naozaj každý, ak by mal niekto problémy, tomu sme pripravení pomôcť,“ spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

MDV SR zriadilo aj infolinku + 421 2 5949 4895 a emailovú adresu pomoc [at] mindop.sk, na ktorej poskytuje informácie súvisiace so schémou pomoci.

Videonávod ako vyplniť formulár je zverejnený: https://www.youtube.com/watch?v=E1EDeEWKFEU

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan