pondelok, 27. máj. 2024
ilustr.obrazok EVS

Aj napriek koronakríze chce svoje aktivity v Šamoríne rozšíriť vyše 40% podnikateľov

5.12.2020, 10:00
Peter Gábor

Počas jesenného obdobia Občianske združenie Šamorínčan uskutočnilo prieskum podnikateľského prostredia v našom meste. Prieskum bol súčasťou väčšieho projektu, ktorý naše občianske združenie realizuje v spolupráci so samosprávou mesta. Ide o projekt Ministerstva vnútra z operačného programu Efektívna verejná správa „Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne“, v maďarskom ekvivalente „A somorjai lakos – a jól informált és angazsált polgár, aki szeret a saját régiójában élni“. Cieľom projektu je najmä zvýšenie podpory a kvality informácií a zapájania širšej verejnosti do diskusie o verejných politikách v Šamoríne a regióne Horný Žitný ostrov. Ako aj zvyšovanie informovanosti obyvateľstva a kvality poskytovaných informácií samosprávou vplývajúcich na verejnú diskusiu o verejných politikách a podpore tém reformy verejnej správy.

Podnikatelia a zdravé podnikateľské prostredie je základom rozvoja každého mesta a regiónu. Preto sme sa rozhodli zmapovať názory podnikateľom nášho mesta. Cieľom prieskumu bolo spoznať názory, problémy a plány rozvoja tých, ktorí investujú a vytvárajú pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov. Otázky v prieskume sa týkali podnikania všeobecne, pracovných síl, informácií o nehnuteľnostiach a investíciách, vzťahov k miestnej správe, názorov na služby verejnej správy a tiež celkového dojmu z mesta ako miesta na podnikanie. Tiež nás zaujímal názor na kritické oblasti rozvoja podnikania.

Chceli by sme sa týmto poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do nášho prieskumu. Celkové výsledky a vyhodnotenie bude predstavené v mesiaci január, ale radi by sme sa vám prezentovali aspoň niekoľko zaujímavých výsledkov z prieskumu:

Pozitívne je, že aj napriek takmer celoročnému obmedzovaniu podnikania v niektorých sektoroch v dôsledku pandémie COVID-19, len necelých 9 % podnikateľov plánuje ukončiť podnikanie. Zároveň viac ako 40 % z podnikateľov zapojených do prieskumu plánuje investovať do rozšírenia podnikania v horizonte 3 rokov.

clanok1_1

clanok1_2

Z prieskumu ďalej vyplynula malá informovanosť podnikateľov o možnostiach podpory podnikania zo strany regiónu, mesta, ale aj pomocou eurofondov:

clanok1_3

Tieto výsledky sú pre nás a dúfame, že aj pre samosprávu signálom, že je potrebné zlepšiť informovanosť podnikateľov a ešte viac sa snažiť zlepšovať podnikateľské prostredie v našom meste. Ochota na strana podnikateľov tu je. Veď až viac ako 80 % z opýtaných na otázku, či sú ochotní zapojiť sa do akcií organizovaných zo strany mesta na podporu podnikateľských aktivít odpovedali áno alebo skôr áno.

Copyright © 2024 Šamorínčan